Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot deze website

Typefouten, zowel prijs- als tekstuele fouten, zijn voorbehouden. Ondanks alle inspanningen kan Henk Maas Weegschalen B.V. niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is.
Dit geldt o.a. voor alle verstrekte prijzen, brochures en technische- en andere gegevens, maar ook voor alle externe links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Alle verstrekte informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar kan aan wijziging(en) onderhevig zijn en is onzerzijds slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Henk Maas Weegschalen B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke externe internetpagina die kan worden bezocht via zo’n externe link. Henk Maas Weegschalen B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie, zonder mededeling vooraf.

Op deze website getoonde afbeeldingen zijn exemplarisch. De zeer grote verscheidenheid in modellen en uitvoeringen van onze weegschalen en apparatuur, waarin vaak ook nog extra variaties mogelijk zijn, maakt het onmogelijk om van elke uitvoering of onderdeel daarvan een specifieke afbeelding te tonen. Zo kunnen bijvoorbeeld van een weegschaaltype, dat verkrijgbaar is met een weegplateau in diverse afmetingen naar keuze, er slechts één of enkele, maar niet alle afmetingen en uitvoeringen worden afgebeeld.

Louter door het gebruik van deze website ontstaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Henk Maas Weegschalen B.V. voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Henk Maas Weegschalen B.V. neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Henk Maas Weegschalen B.V. houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en u kunt deze hier als pdf-bestand downloaden.

 

® Henk Maas Weegschalen is een gedeponeerd handelsmerk.

Copyright

Op deze website is copyright van toepassing. Het geheel of gedeeltelijk kopieëren en gebruiken van teksten en/of afbeeldingen van deze website voor promotionele doeleinden die als concurrerend kunnen worden aangemerkt is verboden. Voor andere doeleinden is het gebruik uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henk Maas Weegschalen BV.